Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Poristriimi ry henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 10.11.2021.
Viimeisin muutos 10.11.2021.

Rekisterinpitäjä

Poristriimi ry, info@poristriimi.fi

Rekisterin nimi

Poristriimi ry:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan Poristriimi ry:ltä tilaamien palveluiden ja tuotteiden laskuttamiseksi ja toimittamiseksi sekä näihin liittyviin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Asiakasnumero
Yrityksen/yhteisön nimi
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Y-tunnus
Laskutiedot

Henkilötietojen lisääminen rekisteriin

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai sähköpostitse.

Tietojen luovutukset

Luovutamme ainoastaan joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, tarjotakseen palveluitamme sinulle. Alapuolella kerrotaan kolmansista osapuolista, jotka noudattavat laillisia tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirryttäessä perintään
• Kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.